WEDSTRIJDEN VLUCHTKAARTEN

Vluchtkaart zondag 3 oktober 2021

5 x inzetnr. 5 gewaarborgd bij de jonge duiven !

Vluchtkaart 3de Bamisvlucht 30 september 2021

Herdenkings vlucht Emiel Houtevelt op zondag 26 september 2021


Vluchtkaart Prachtige Bamisvlucht op donderdag 23 september 2021

Vluchtkaart Prachtige Sponsorbonsvlucht zondag 19 september 2021

Vluchtkaart Prachtige Bamis Weekvlucht op donderdag 16 september 2021

Vluchtkaart Prachtige Sponsorbonsvlucht op 12 september 2021 - Met blijvend grote waarborgen !

Vluchtkaart Prachtige Sponsorbonsvlucht 5 september 2021

Vluchtkaart Herdenking Beatle op 29 augustus 2021 


Met gratis Hespenseries !


Vluchtkaart Delgouffe Vlucht op zondag 22 augustus 2021

Vluchtkaart JONG GILDE vlucht op zondag 15 augustus met verhoogde waarborgen en HESP serie

Vluchtkaart 8 augustus 2021 Kermis Katuitvlucht


Vluchtkaart Super Kermisvlucht donderdag 5 augustus 2021

Wedstrijdkaart JONG GILDE Vlucht op 25 juli 2021

Met grote gewaarborgde series in de jonge, waaronder een hesp ter waarde van 125 euro !

Deze wedstrijdvlucht werd door de KBDB geannuleerd omwille van slechte weersvoorspelling

Vluchtkaart Verjaardagsvlucht Clement Van Haute

Vluchtkaart zondag 11 juli 2021

Hou rekening met de coronamaatregelen verder vermeld op deze pagina a.u.b.

Inkorving zaterdag 10 juli tussen 18u 45 en 21u 30 stipt a.u.b. !!!


Vluchtkaart zondag 4 juli 2021

Vluchtkaart zondag 27 juni 2021

Vluchtkaart zondag 20 juni 2021

Vluchtkaart zondag 13 juni 2021

Vluchtkaart zondag 6 juni 2021

Vluchtkaart zondag 30 mei 2021

Vluchtkaart zondag 23 mei 2021

Vluchtkaart zondag 16 mei 2021                             Ook openingsvlucht voor jonge duiven !

Vluchtkaart zondag 9 mei 2021

Vluchtkaart zondag 2 mei 2021

Vluchtkaart zondag 25 april 2021

Vluchtkaart zondag 18 april

Reglement ingevolge Federale CORONA maatregelen voor de 

ORGANISATIE VAN LEER- EN WEDSTRIJDVLUCHTEN vanaf het weekend van 27 en 28 maart 2021

Beste liefhebber,

Als bijlage vindt u de mededeling van de KBDB terug in verband met de toelating aan de verenigingen om vanaf het weekend van 27 en 28 maart 2021 leer- en wedstrijdvluchten te organiseren.

Gelet op de algemene situatie van de impact van de COVID 19 pandemie in ons land, waarbij er terug door de overheid verstrengde maatregelen werden uitgevaardigd, is het noodzakelijk om de richtlijnen door de KBDB voor uitvoering opgesteld STRIKT op te volgen.

Lees de voorschriften aangereikt door de KBDB - verder in deze mededeling - goed na en pas deze ook terdege toe ten einde uw gezondheid en deze van derden - liefhebbers veilig te stellen.

SAMEN HOUDEN WIJ HET GEZOND !!!

CONCREET nu voor onze vereniging :

 • Er wordt ingekorfd zaterdag tussen 18.30 uur en 21.00 uur. Ten laatste om 21 uur moet de liefhebber zich aanmelden in het lokaal.

 • De inkorving gebeurt zoveel mogelijk op AFSPRAAK. Een afsprakenlijst wordt bijgehouden in het lokaal.

 • De melding van het inkorven op afspraak gebeurt bij François VUNCKX op het e-mailadres francoisvunckx@gmail.com of telefonisch - tussen 12 en 14 uur tot zaterdag 27 maart -op het nummer 0477 991 921.

 • De liefhebber meldt hierbij het door hem gekozen tijdstip van inkorven (bvb tussen 18.45 uur en 19 uur) en het vermoedelijk aantal duiven.

 • Buiten de medewerkers worden er maximum 4 liefhebbers toegelaten in de binnenruimte van het inkorven. Als bijlage vindt u het circulatieplan terug.

 • Buiten bij het wachten wordt de nodige afstand (1,5 m) bewaard tussen de liefhebbers in groepen van maximum 4 personen, of de liefhebbers wachten in hun wagen tot op het moment dat zij uitgenodigd worden voor het inkorven van de duiven. Buiten is het dragen van het mondmasker ook verplicht.

 • Na het inkorven en het intekenen van de duiven verlaat de liefhebber onmiddellijk het lokaal. Buiten blijven nakaarten wordt ZEKER STELLIG VERMEDEN !

 • Zondag voor het inlezen van de bestatigingstoestellen dienen dezelfde afstandsverplichtingen te worden nageleefd.

Wij danken u voor uw bereidwillige medewerking en wensen u allen een succesvol seizoen 2021 toe Met vriendelijke en sportieve groeten. .

Het bestuur en de medewerkers van de vereniging "Doe Wel en Zie Niet Om" - Mazenzele

25-03-2021 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN

LIEFHEBBERS - INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN

Na de persconferentie van de federale overheid van gisteren (24/03/2021) i.v.m. de verstrengingen, dewelke werden opgelegd teneinde de Covid-19 pandemie te bestrijden, werden de nodige telefonische contacten gelegd met de bevoegde federale overheidsdiensten.

De kabinetschef van Minister Clarinval heeft ons bevestigd dat wed- en leervluchten mogen worden ingericht MITS strikte opvolging van de voorwaarden, opgenomen in ons vademecum (zie bijgevoegd).

Wij geven hierna nogmaals de hoofdlijnen, vermeld in ons vademecum en DRINGEN ER OP AAN deze strikt op te volgen:

 • De liefhebbers en het personeel van de vereniging dienen verplichtend een mondmasker te dragen.

 • Inkorven op afspraak en met een afsprakenschema, opgesteld door het comité van de vereniging in overleg met de liefhebbers en volgens het aantal duiven. Deze afsprakenlijst dient in het lokaal te worden bewaard (voor eventuele traceerbaarheid).

 • Slechts 1 liefhebber, per inkorvingsrij, wordt in het lokaal toegelaten.

 • Voor lokalen met een grote infrastructuur kunnen eventueel 2 (of meer) inkorvingsrijen worden voorzien op voorwaarde dat de maatregelen van "social distancing" worden gerespecteerd.

 • Tussen de inkorvende liefhebber en de inkorver/ontvanger dient een plexiglas of een plastieken wand te worden voorzien zodat er geen contact is tussen de beide partijen

 • De liefhebbers wachten (op het voorafgaandelijk afgesproken uur), buiten het lokaal, hun beurt af in hun wagen.

Wij leggen nogmaals de nadruk dat het bijgevoegd vademecum GRONDIG dient doorgenomen te worden en STRIKT DIENT NAGELEEFD TE WORDEN. Zo niet, zullen er, bij een vastgestelde inbreuk volgende sancties worden opgelegd (toepassing art. 35 laatste § van de KBDB-statuten):

 • in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB, zal de vereniging /de liefhebber een officiële waarschuwing vanwege de nationale raad van beheer en bestuur ontvangen.

 • Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen :

 • DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.

 • DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW.

Wij hopen dat iedereen zijn gezond verstand gaat gebruiken en dit in het belang van eenieders gezondheid.

Wij wensen iedereen een veilig en succesvol sportseizoen 2021.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien