Actuele Nieuwsberichten KBDB

Joepi ! KBDB heeft haar eerder genomen beslissing gedeeltelijk teruggeschroefd.

Lossingen voor België vluchten (Quievrain) mogen opnieuw tot 15 u (dag 1) en tot 12 u op dag 2

Mededeling KBDB 19 juli 2021

wedstrijdverloop Jonge duiven

Medeling KBDB 20 mei mbt verdwaalde duiven.

Mededeling van de KBDB t.a.v. de VERENIGINGEN betreffende de roofvogels

Beste verantwoordelijke van de verenigingen,
Zoals u weet heeft de nieuwe ploeg van de KBDB hun tanden gezet in dit dossier "roofvogel
problematiek".
De klachten van onze leden zijn enorm, dagelijkse aanvallen en waardevolle prijsduiven werden gedood. De problemen hebben een morele, emotionele en financiële inpakt bij onze leden.
Ons eerste doel was de media te bereiken en daar zijn we in geslaagd.
Voor degene die denken dat het niks zal uithalen, hebben we een boodschap! Stilstaan is achteruit gaan en daar doen wij niet aan mee.
Nu hadden we de weg gekozen om in dialoog te gaan met Natuurpunt.
Aangezien zij geen horen hebben naar onze noodkreet en zij de schuld leggen bij de
duivenliefhebbers, zijn wij genoodzaakt andere stappen te ondernemen.
Wij hebben onze advocaten gevraagd om een dossier op te starten en uiteraard hebben we jullie hulp nodig.
Ons doel is de beleidsmensen van ons land de juiste informatie te geven over deze catastrofale problematiek.
De KBDB heeft de laatste maanden vele contacten gehad door het dossier Covid-19 en vogelgriep.
Wij werden zelfs ontvangen op de kabinetten van de ministers.
Wij hebben opnieuw goede relaties opgebouwd en zullen die nu ook gebruiken in het dossier van de roofvogels.
De overheid is tenslotte ook verantwoordelijk voor het plaatsen van nestkasten en dit dikwijls op vraag van gemeentebesturen.
Daarom bundelen wij al de informatie van jullie leden en vragen wij een brief naar jullie
Burgemeester en het gemeentebestuur te zenden.
Stuur een mailtje aan de (KBDB) aan het adres nationaal@kbdb.be met een kopie van uw brief (zodanig dat wij dit aan onze advocaten kunnen bezorgen).
Als wij merken dat jullie, als vereniging, geen gevolg geven aan onze oproep, zullen wij genoodzaakt zijn onze leden te informeren !
Wij hopen dat jullie deze oproep navolgen zodanig dat wij, als KBDB, met een sterk dossier aan deze weg kunnen beginnen.
Wij voegen een standaarddocument bij hoe u zich best richt tot jullie burgemeester (zie bijlage).


Kunnen jullie dit document en de bijlage in de vereniging ophangen zodat uw liefhebbers dit kunnen lezen ?

Vriendelijke groeten en alvast bedankt voor uw medewerking.

De nationale voorzitter,
Pascal BODENGIEN

Algemene nieuwsinformatie via site KBDB

https://www.kbdb.be/nieuws/

Mededeling FAVV 31 januari 2021 m.b.t.      Ophokplicht duiven

Interprovinciaal akkoord middenlijn 2021                          afgesloten op 11 januari 2021

 Eind verleden week werd het door de betrokken Provinciale Entiteiten ondertekende interprovinciaal akkoord Middenlijn 2021 gepubliceerd op de website van de KBDB.

Voor de kleine snelheid - Quievrain werden tussen de vertegenwoordigers van de provinciale entiteiten Antwerpen, Oost Vlaanderen en Vlaams Brabant volgende afspraken vastgelegd :

 • De wedstrijden met interprovinciale lossing vinden plaats op zondag met inkorving op zaterdag. Op wettelijke feestdagen worden er eveneens vluchten georganiseerd.

 • Voor de vluchten uit Quievrain zal er een gezamelijke lossing worden voorzien op het eerste lossingsuur. Alle categorieën worden samen gelost. Voor de eerste zes (6) vluchten met jonge duiven KUNNEN de Oostvlaamse verenigingen opteren voor een afzonderlijke provinciale lossing.

 • Lossingsuur : 9 uur voor maart, april, september en oktober

 1. uur van mei tot en met augustusM

Uiterste lossingsuur : 16 uur (dag 1) en 15 uur ( dag 2)

 • Vlaams Brabant laat de keuze aan hun sector 1- verenigingen om te kiezen voor provinciale of interprovinciale lossing. Oost Vlaanderen zal ook een provinciale lossing toestaan.

 • Alle provincies engageren zich om iedere wedstrijdvlucht aanwezig te zijn op de lossingsplaats.

 • Weersomstandigheden

Extreme of uitzonderlijke weersomstandigheden kunnen leiden tot afwijkingen in dit akkoord. Deze beslissing dient weliswaar steeds door de lossingsverant-woordelijken van de drie provinciale entiteiten (PE's) genomen te worden. Inden het nodig is om de duiven teug te brengen op dag 2 zullen de PE's afzonderlijk instructies geven aan de vergezellers rond de te nemen acties voor hun desbetreffende duiven.

 • Deelnemingszone

Het uitgangspunt van deze overeenkomst is het artikel 36 van het Nationaal Sportreglement.

Voor de weekvluchten en vluchten na de laatste nationale vlucht is over-aanpalend toegestaan t.o.v. de respectievelijke provinciegrenzen tussen Antwerpen en Oost Vlaanderen en tussen Antwerpen en Vlaams Brabant.

Tussen de provinciegrens Vlaams Brabant en Oost Vlaanderen is het volledige seizoen over- aanpalend toegestaan.

Deze overeenkomst - afgesloten op 11 januari 2021 - vervangt de vorige overeenkomst tussen Antwerpen, Vlaams Brabant en Oost Vlaanderen.

Deze overeenkomst neemt aanvang op 11 januari 2021. Zonder schriftelijke opzegging voor 31 oktober van ieder jaar, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.

Ondertekende door :

 • Voor Antwerpen : Alfons BRUURS - Voorzitter PE

 • Voor Oost Vlaanderen : Luc DE BACKER - Voorzitter PE

 • Voor Vlaams Brabant - Eddy CLAESKENS - Voorzitter PE, Albert WEES en Danny DARDENNE bestuursleden PE Vlaams Brabant.