Actuele Nieuwsberichten                             DOE WEL & ZIE NIET OM

Beste liefhebber

In uitvoering van de mededeling van de KBDB van maandag 19 juli 2021 MOGEN er SLECHTS 22 duiven PER MAND INGEKORFD WORDEN.

Dit heeft zijn gevolgen voor de vervoerskost en dus ook op de prijs voor het inkorven van een leerduif of lakduif.

In de week bedraagt de prijs voor een leerduif nu 0,60€ per duif en 13,00€ voor een volledige mand.
Bij het inkorven van wedstrijdvluchten wordt voor de leerduiven een prijs van 0,70€ per eenheid, en €15,00 voor een volledige mand aangerekend.

Wij hopen allen dat deze maatregel van beperkte duur zal zijn en dat alles terug zo vlug mogelijk in de oude regelingen terugvalt.

Namens de vereniging "Doe Wel & Zie Niet Om" - Mazenzele

Voor meer informatie m.b.t. koppelingen en vaccinaties, download onderstaand bestand


Info en mededeling LEERVLUCHTEN en OPSTART SEIZOEN  2021 voor JONGE DUIVEN


Organisatie van LEER- en WEDSTRIJD vluchten vanaf het weekend van 27 en 28 maart 2021

(Vluchtkaart van eerstvolgende wedstrijd te raadplegen op afzonderlijke pagina)


Beste liefhebber,

Als bijlage vindt u de mededeling van de KBDB terug in verband met de toelating aan de verenigingen om vanaf het weekend van 27 en 28 maart 2021 leer- en wedstrijdvluchten te organiseren.

Gelet op de algemene situatie van de impact van de COVID 19 pandemie in ons land, waarbij er terug door de overheid verstrengde maatregelen werden uitgevaardigd, is het noodzakelijk om de richtlijnen door de KBDB voor uitvoering opgesteld STRIKT op te volgen.

Lees de voorschriften aangereikt door de KBDB - verder in deze mededeling - goed na en pas deze ook terdege toe ten einde uw gezondheid en deze van derden - liefhebbers veilig te stellen.

SAMEN HOUDEN WIJ HET GEZOND !!!

CONCREET nu voor onze vereniging :

 • Er wordt ingekorfd zaterdag tussen 18.30 uur en 21.00 uur. Ten laatste om 21 uur moet de liefhebber zich aanmelden in het lokaal.

 • De inkorving gebeurt zoveel mogelijk op AFSPRAAK. Een afsprakenlijst wordt bijgehouden in het lokaal.

 • De melding van het inkorven op afspraak gebeurt bij François VUNCKX op het e-mailadres francoisvunckx@gmail.com of telefonisch - tussen 12 en 14 uur tot zaterdag 27 maart -op het nummer 0477 991 921.

 • De liefhebber meldt hierbij het door hem gekozen tijdstip van inkorven (bvb tussen 18.45 uur en 19 uur) en het vermoedelijk aantal duiven.

 • Buiten de medewerkers worden er maximum 4 liefhebbers toegelaten in de binnenruimte van het inkorven. Als bijlage vindt u het circulatieplan terug.

 • Buiten bij het wachten wordt de nodige afstand (1,5 m) bewaard tussen de liefhebbers in groepen van maximum 4 personen, of de liefhebbers wachten in hun wagen tot op het moment dat zij uitgenodigd worden voor het inkorven van de duiven. Buiten is het dragen van het mondmasker ook verplicht.

 • Na het inkorven en het intekenen van de duiven verlaat de liefhebber onmiddellijk het lokaal. Buiten blijven nakaarten wordt ZEKER STELLIG VERMEDEN !

 • Zondag voor het inlezen van de bestatigingstoestellen dienen dezelfde afstandsverplichtingen te worden nageleefd.

Wij danken u voor uw bereidwillige medewerking en wensen u allen een succesvol seizoen 2021 toe Met vriendelijke en sportieve groeten. .

Het bestuur en de medewerkers van de vereniging "Doe Wel en Zie Niet Om" - Mazenzele

25-03-2021 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN

LIEFHEBBERS - INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN

Na de persconferentie van de federale overheid van gisteren (24/03/2021) i.v.m. de verstrengingen, dewelke werden opgelegd teneinde de Covid-19 pandemie te bestrijden, werden de nodige telefonische contacten gelegd met de bevoegde federale overheidsdiensten.

De kabinetschef van Minister Clarinval heeft ons bevestigd dat wed- en leervluchten mogen worden ingericht MITS strikte opvolging van de voorwaarden, opgenomen in ons vademecum (zie bijgevoegd).

Wij geven hierna nogmaals de hoofdlijnen, vermeld in ons vademecum en DRINGEN ER OP AAN deze strikt op te volgen:

 • De liefhebbers en het personeel van de vereniging dienen verplichtend een mondmasker te dragen.

 • Inkorven op afspraak en met een afsprakenschema, opgesteld door het comité van de vereniging in overleg met de liefhebbers en volgens het aantal duiven. Deze afsprakenlijst dient in het lokaal te worden bewaard (voor eventuele traceerbaarheid).

 • Slechts 1 liefhebber, per inkorvingsrij, wordt in het lokaal toegelaten.

 • Voor lokalen met een grote infrastructuur kunnen eventueel 2 (of meer) inkorvingsrijen worden voorzien op voorwaarde dat de maatregelen van "social distancing" worden gerespecteerd.

 • Tussen de inkorvende liefhebber en de inkorver/ontvanger dient een plexiglas of een plastieken wand te worden voorzien zodat er geen contact is tussen de beide partijen

 • De liefhebbers wachten (op het voorafgaandelijk afgesproken uur), buiten het lokaal, hun beurt af in hun wagen.

Wij leggen nogmaals de nadruk dat het bijgevoegd vademecum GRONDIG dient doorgenomen te worden en STRIKT DIENT NAGELEEFD TE WORDEN. Zo niet, zullen er, bij een vastgestelde inbreuk volgende sancties worden opgelegd (toepassing art. 35 laatste § van de KBDB-statuten):

 • in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB, zal de vereniging /de liefhebber een officiële waarschuwing vanwege de nationale raad van beheer en bestuur ontvangen.

 • Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen :

 • DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.

 • DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW.

Wij hopen dat iedereen zijn gezond verstand gaat gebruiken en dit in het belang van eenieders gezondheid.

Wij wensen iedereen een veilig en succesvol sportseizoen 2021.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien


Grondplan Circulatie bij inkorving

Sportinfo 1 maart 2021 voor opstart        Seizoen 2021 op 21 maart


Afscheid van Alfons Van Assche

Beste liefhebber,

Hierbij delen wij u het overlijden mee van de heer Alfons Van Assche, statutair lid van onze vereniging 'Doe Wel & Zie Niet Om' - Mazenzele. Alfons was altijd een trouw en gedreven liefhebber die de laatste twee seizoenen minder actief was ten gevolge van een mindere gezondheid. Hij is geboren op 29 juni 1939 te Wolvertem (Impde) en overleed in het ziekenhuis in Aalst op 2 maart 2021.

Wij betuigen onze oprechte en innige deelneming aan zijn geliefde echtgenote Jeanneke en de kinderen in de rouw en het verdriet en de rouw die hun bij het overlijden van Alfons treft en wensen hun veel sterkte toe.

Namens het bestuur.

Afscheid van Eric Joos

Wij melden u het overlijden van de heer Eric Joos - duivenliefhebber en statutair lid van onze vereniging - op datum van heden 18 januari 2021. Eric behoorde elk seizoen tot één van de laureaten van de diverse kampioenschappen georganiseerd door onze vereniging en heeft zich altijd geprofileerd als een sterk spelend liefhebber. Erik ontviel ons op de leeftijd van 72 jaar (° 6 april 1948) en was de laatste maanden onder zeer intensieve doktersbehandeling.

Het bestuur, de leden, de medewerkers en de lokaalhouder van de vereniging "Doe Wel & Zie Niet Om" Mazenzele betuigen hierbij hun oprechte en innige deelneming aan de kinderen, de familieleden en zijn levenspartner Marina in het leed en verdriet dat hun allen treft bij het te vroege afscheid van dit aards leven en wensen hun veel sterkte toe.